3 redenen om te starten met netwerkzorg vanuit de Infant Mental Health visie

Met inmiddels vele baby – en jonge kind professionals zijn we de verandering aangegaan. Net zoals in andere zorgsectoren gebeurt, door samen te werken vanuit netwerkzorg.

Ken jij de verhalen ook? Dat ouders met een baby al vanaf het eerste moment een onderbuikgevoel hebben, maar ze pas na een paar jaar bij het juiste team terecht komen? Dat ouder en kind eerst al vier verschillende intakes en behandelingen hebben gehad, maar de ontwikkelingsproblemen alleen maar erger worden? Dat kleuters al een dossier van meer dan 80 pagina’s hebben en er nog steeds geen antwoorden zijn? Dat ondanks al die goedbedoelde hulp, ouders zich nog niet gehoord voelen?

Ruimte maken voor verandering

Inmiddels had ik al genoeg projecten gedraaid om te snappen dat veranderingen in de zorg een stuk langzamer gaan dan in het bedrijfsleven (doordat ik eerder in het bedrijfsleven heb gewerkt, heb ik dat naar eigen zeggen altijd goed kunnen vergelijken). Daardoor begon ik steeds meer te fantaseren. Fantaseren over hoe je innovatiekracht van succesvolle branches buiten de zorg, kan gebruiken voor zorginnovatie. 

Minstens zo interessant zijn ontwikkelingen in de maatschappij, onze geschiedenis en hoe generaties zich door de tijd heen ontwikkelen. Hoe heeft de zorg zich de afgelopen 50 jaar ontwikkeld en vooral ook waarom heeft het zich zo ontwikkeld? En waar heeft de volgende generatie behoefte aan? Wat is hun drive? Hoe willen zij werken? Hoe willen zij zorg ontvangen? Hoe kloppen zij straks aan bij verwijzers, als ze zorg en ondersteuning nodig hebben voor zichzelf of hun jonge kind? 

Duurzaamheid en gezamenlijke verantwoording
Een interessant fenomeen dat ik er uit haal is de toenemende zelfregie in onze maatschappij. We laten ons niet zomaar meer vertellen hoe het in elkaar zit. We gaan op ontdekking uit, waarbij internet onze grote vriend (en soms ook vijand) lijkt te zijn. Uren brengen ouders van jonge kinderen door op het internet. Op zoek naar antwoorden over opvoeding of de ontwikkeling van hun kind. Niet altijd in verbinding met andere ouders, maar alleen. Sociale media kanalen, als instagram, worden ingezet als je niet de (juiste) antwoorden krijgt binnen de reguliere zorg. 

De tegenhanger van die zelfregie, is de gezamenlijke drive om voor duurzaamheid te gaan. Steeds vaker pakken burgers hun verantwoordelijkheid en willen samen de klus klaren. Iets wat je ook meer ziet bij de deelplatformen, die krachten bundelen om te zorgen dat men minder hoeft te consumeren. We wachten niet meer tot de overheid ons een teken geeft. Gelukkig niet, want die maken beleid voor  een periode van 4 jaar. Nee, we gaan zelf kijken hoe we op microniveau al iets bij kunnen dragen aan het groter en langere termijn geheel. Inspirerend is dat! 

Drie redenen voor netwerkzorg

1. Het gezin staat centraal
Kunnen we in de zorg ook klantgericht denken? Mogen we weer voelen wat belangrijk is voor gezinnen die onder druk staan en mogen we daar weer naar handelen? Als we ons verplaatsen in degene aan de andere kant van de tafel…begrijpen we dan weer hoe belangrijk samenwerking is? Hoe belangrijk communicatie is over dat wat er gaat komen? 

Binnen de netwerkzorg is er gelukkig weer ruimte om na te gaan wat het perspectief van het gezin is dat hulp vraagt.  Naast alle technische kanten en state of the art kennis, stem je met elkaar af over de meer zachte waardes in de zorg, en wil je er zijn voor de ander.  

Delen is een belangrijk uitgangspunt binnen het platform IMH Nederland. Vertrouw elkaar, deel wat je wil delen en ga respectvol met elkaar om. En vanuit die basis, zijn de eerste netwerken ontstaan.

2. Je maakt expliciet wat anders onduidelijk blijft
Wat zo fijn is aan samenwerken vanuit netwerkzorg, is dat je veel duidelijker naar elkaar uitspreekt wat je van elkaar verwacht. We ondersteunen netwerkteams om elkaar goed te leren kennen. Om te weten wat je kennis en je vaardigheden zijn; welke behandelingen er in de buurt zijn. Wanneer je expertise vanuit een steunend netwerk moet halen. Of ouders in je regio moeten wachten. Wat ouders wensen en vooral ook, waar je samen naar toe wil ontwikkelen. 

3. Ieder draagt zijn steentje bij
Er zijn zoveel verschillende geldpotjes en stromingen in de zorg van gezinnen die zwanger zijn of een baby/jong kind opvoeden. Het werkt innovatie tegen. Lange termijn oplossingen zouden sectoroverstijgend en verbindend moeten zijn. Daarom vragen we al die verschillende professionals om vanuit je eigen beroepsgroep na te denken wat jij zou kunnen betekenen. Als ieder iets doet, kun je samen bergen werk verzetten. En het voordeel: je ziet sneller resultaat!

Infant Mental Health als rode draad voor zorg aan jonge kinderen

Hoe mooi het soms ook lijkt in andere sectoren, zorg is en blijft zorg. De kwaliteit moet dus gewoon goed zijn. Onze maatstaaf is: je levert de kwaliteit aan zorg, zoals jij die zelf ook wil ontvangen als je zorg nodig hebt. 

We gebruiken daarbij de visie Infant Mental Health (IMH) als rode draad. De IMH-visie geeft ons de ruimte om vanuit wetenschappelijke onderbouwing projecten en netwerken in te richten. De IMH-visie geeft de jonge kind zorg een anker, binnen alle veranderingen waar we als sectoren voor staan. Het biedt de ruimte om zorgprofessionals, ongeacht hun vooropleiding en de sector waar ze in werken, te laten scholen in preventie, vroegsignalering en behandeling. Zodat we op termijn, allemaal de neuzen dezelfde kant op hebben staan. Meer weten over de netwerkzorg? We zijn gestart met onrustige baby, lees meer

Bij  het opzetten van een platform, komt zoveel kijken. Niet alles is te vangen in een blog. Wil jij meer achtergronden, laat het ons weten door te mailen naar zillah@imhnederland.nl