Verschil tussen hooggevoeligheid en autisme

Dit blog is geschreven door Danique Krol & Zillah Holtkamp op 1 juli 2019

Infant Mental Health en Kansrijke Start

Vraag jij jezelf ook weleens af hoe Kansrijke Start en Infant Mental Health zich tot elkaar verhouden? Je bent niet de enige. Ik krijg die vraag bijna wekelijks. Soms denken professionals dat ze moeten kiezen tussen Kansrijke Start en Infant Mental Health. Niets is minder waar! Infant Mental Health kan het effect van het programma Kansrijke Start juist aanvullen. En daarom licht ik in dit blog toe hoe ik naar beiden kijk.

Netwerkzorg toepassen bij gezinnen met baby’s en jonge kinderen

Netwerkzorg gaat de komende jaren in Nederland steeds meer voet aan de grond krijgen. Zeker nu minister Ernst Kuipers toe wil werken naar een Integraal Zorgakkoord liggen er ook kansen op betere randvoorwaarden om domeinoverstijgend samen te werken. Dit biedt vele mogelijkheden om voor gezinnen met baby’s en jonge kinderen meer en beter samen te werken. In dit blog lees je welke bouwstenen er al zijn voor IMH netwerkzorg.

Opleidingsroutes voor professionals werkzaam binnen IMH netwerkzorg

Vele verschillende beroepsgroepen hebben een rol bij de ondersteuning van zwangeren en gezinnen met baby’s en/of jonge kinderen. Ieder heeft hierin een andere rol. Om die rollen en taken binnen de netwerkzorg meer handen en voeten te geven, heeft IMH Nederland een systeem uitgeschreven, die gekoppeld is aan de IMH opleidingsroutes die in Nederland zijn. In dit blog lees je meer over de achtergronden van dit systeem.