Disclaimer

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met jouw gegevens.

Disclaimer

Op het gebruik van de website Cayo zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht gebruik te hebben gemaakt van onderstaande voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Cayo Care streeft er naar juiste en actuele informatie op de website te plaatsen. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld is, kan het zijn dat informatie niet volledig is. Geef gerust feedback door contact met ons op te nemen. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanger van persoonlijk (zorg)advies voor uw gezin of uw kind(eren). Neem bij twijfel dan ook altijd contact op met uw huisarts, jeugdarts of andere behandelaar.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Cayo Care aanvaardt geen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.

 

Intellectueel eigendomsrecht

Alle teksten op de website van Cayo Care zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendommen. We vinden het erg leuk als je informatie op de website wil delen, maar we willen dan vooraf wel met je overleggen hoe je gebruikt maakt van de getoonde content of welke delen je daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen gaat gebruiken. Foto’s op de website zijn of in eigendom van Cayo Care of afkomstig van vrije openbare bronnen zoals Pixabay.com, Pexels.com of Unplash.com

 

Samenwerking

Met zorg kiezen we samenwerkingspartners of bedrijven. Indien je merkt dat personen, producten of organisaties die op de website benoemd worden niet de kwaliteit hebben die je verwacht, laat het ons gerust weten, zodat wij daar actie op uit kunnen zetten. Wij worden niet gesponsord door bedrijven. Op die manier proberen we onafhankelijkheid zoveel mogelijk te waarborgen.

 

Algemene voorwaarden en klachten

We vinden het belangrijk om in de samenwerking duidelijke afspraken te hebben. De afspraken die wij maken m.b.t. onze dienstverlening staan in de Algemene Voorwaarden. Indien je niet tevreden bent over de kwaliteit die wij geleverd hebben, vinden we dit erg vervelend voor je. We horen dit dan ook graag van je, zodat we kunnen zoeken naar een passend alternatief. Meer informatie over onze klachtenafhandeling vind je in de klachtenprocedure.

 

Persoonsgegevens

Cayo Care vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoons – en bedrijfsinformatie informatie uit consultatie, advies, aanmelding, administratie, scholing of overige diensten. In onze privacyverklaring staat hoe we toezicht houden op persoonsgegevens en in de Algemene Voorwaarden staat hoe we omgaan met geheimhoudingsplicht en auteursrecht.

Disclaimer

[qsm quiz=1]