FAQ professionals

Cayo verbindt mensen met elkaar, zodat de psychosociale zorg laagdrempelig beschikbaar is, op het juiste moment en voor iedereen. Nu en in de toekomst.

Meest gestelde vragen door professionals

Heb je vragen over ons of onze diensten?

Kijk hieronder naar de antwoorden op de meest gestelde vragen van professionals.

Staat jouw vraag er niet tussen? Stel dan jouw vraag via het formulier hiernaast.

Algemene vragen

Ons platform heeft zich ering gespecialiseerd om organisatie te begeleiden bij het implementeren van de IMH-visie. Ons cursusaanbod leent zich dus goed voor incompany scholing. We kijken daarbij altijd breed mee op welke wijze Infant Mental Health binnen je organisatie uitgerold kan worden en welke doelen jullie willen bereiken.

De voorkeur gaat er bovendien naar uit om meerdere organisaties uit de regio de kans te bieden om mee te doen met de incompany scholing. Als er plek is, zullen we deze in overleg met je dus ook aanbieden aan externen uit de regio. Dit past bij onze missie en visie om het lokale netwerk te versterken. Daarnaast hebben we supervisoren die ingezet kunnen worden om na afloop het implementatieproces verder te ondersteunen. Bekijk hier onze incompany mogelijkheden

Naast het cursorisch aanbod, werken we hard aan regionaal scholingsaanbod en mogelijkheden om kennis te delen in de regio. We verzorgen regionale open intervisiegroepen en organiseren regelmatig op verzoek IMH-bijeenkomsten. Kijk verder op onze regiopagina’s voor de lokale kennisinitiatieven. 

Met ons pakket netwerkzorg en persoonlijke ondersteuning kan je zelf aan de slag met tools die we ontwikkelt hebben om IMH in de regio verder uit te rollen. 

Neem contact met ons op via info@imhnederland.nl om de mogelijkheden voor jouw regio met ons te bespreken.

Als je een opleiding wilt volgen die gericht is op je huidige of een toekomstige baan, dan kon je tot eind vorig jaar gebruik maken van de fiscale studieaftrek. Sinds 2022 is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de fiscale studieaftrek. Dit is vervangen door het STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie).

Je kunt hiermee aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget voor € 1.000 per jaar, waarvoor het kabinet jaarlijks een budget beschikbaar stelt van €200 miljoen, waarmee ongeveer 200.000 aanvragen goedgekeurd kunnen worden.
Dit budget wordt vervolgens door uitvoeringsorganisatie UWV direct uitgekeerd aan de onderwijsinstelling. Hiervoor wordt een dermate grote aanpassing aan onze administratie en aanmeldingsproces vereist, dat we dit met ons kleine team niet kunnen faciliteren.

Hierdoor is het helaas niet mogelijk om STAP-budget aan te vragen voor opleidingen van IMH Nederland. 

Indien je functie niet bij de doelgroep van toelatingseisen staat voor één van onze diensten en je toch wil kijken of er mogelijkheden zijn om je in te schrijven en mee te doen, dan kun je contact opnemen met ons via info@imhnederland.nl 

Op de locaties waar door IMH Nederland live les wordt gegeven, is er de mogelijkheid om te kolven. Geef dit wel voortijdig aan, zodat we de plekken kunnen reserveren. 

De Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH) is de Nederlandse beroepsvereniging, die het kwaliteitsregister van de IMH-consulent en de IMH-specialist beheert. Professionals die deze opleidingsroutes gedaan hebben,  kunnen zich daar inschrijven en zullen elke 5 jaar een herregistratie traject hebben. Meer informatie vind je hier: https://www.daimh.nl/ 

Ons platform IMH Nederland  met Infant Mental Health Net is een organisatie dat de IMH-visie benut om de zorg voor aanstaande ouders en gezinnen met jonge kinderen te verbeteren. Wij richten op het concreet toepassen van de IMH-visie in de dagelijkse praktijk. De registraties van de IMH-consulenten en IMH-specialisten hebben bij ons ook een plek binnen de netwerksamenwerking, en wij hebben aanvullend daarop nog andere registraties die ook nodig zijn om de netwerkzorg goed vorm te geven. 

Het platform Cayo is een jong platform. Cayo is doorgegroeid vanuit het succesvolle platform IMH Nederland. In 2023 is Cayo ontstaan, om naast jonge kind zorg ook andere netwerken te kunnen faciliteren.

Op dit moment heeft Cayo dus vooral jonge kind zorg professionals. Zij werken vaak ook met andere doelgroepen. Daarom kunnen we ons aanbod voor andere doelgroepen eenvoudig uitbreiden. Er zullen dus binnenkort meerdere doelgroepen te vinden zijn. Wil je nu al iets weten over aanbod in jouw regio, mail ons dan via info@cayo.care

Indien je een vraag hebt, die hier niet tussenstaat, kun je contact opnemen met ons via  info@cayo.care

Meest gestelde vragen over netwerkzorg

Netwerkzorg is een manier van samenwerken waarbij meerdere organisaties een netwerk vormen met als doel om de zorg klantgericht, goed en efficiënt te organiseren. Het netwerk vormt een flexibele schil om het gezin dat de zorgvraag heeft, zodat steeds op maat ondersteuning geboden kan worden.  

Organisaties in een samenwerkingsverband zijn vaak al mooi op weg met netwerkzorg. De ICT van Cayo zorgt ervoor dat professionals uit het samenwerkingsverband op een overzichtelijke manier met elkaar kunnen communiceren, tools kunnen opslaan en samen kunnen leren. 

Wil je weten hoe Cayo jouw samenwerkingsverband kan ondersteunen? Mail dan naar info@imhnederland.nl en we maken een vrijblijvende afspraak met je. 

We werken mee aan subsidie-aanvragen voor onderzoek en innovatie. Bij de Kamer van Koophandel zij wij ingeschreven als Midden – en Kleinbedrijf. Veelal zijn er bij subsidie aanvragen of bedrijven nodig of partners die de verbinding met de praktijk hebben. Voor die rol kan je ons bij een relevante aanvraag betrekken. 

Stem gerust met ons af als je een idee hebt om de tools van Cayo in te zetten via een subsidie. Mail je idee naar info@imhnederland.nl

We leggen graag uit wat we doen. Dat kan op verschillende manieren. Je kan aansluiten bij één van onze inloopspreekuren. Zie onze agenda voor de data. 

Als je al een gerichte maatwerk vraag hebt, kunnen we ook een gesprek met je inplannen. Mail dan naar info@imhnederland.nl

Wil je dat we een presentatie bij je houden. Laat het dan weten aan onze collega’s van leren (leren@imhnederland.nl) en we zorgen dat de juiste expert bij je komt spreken. 

De draaiboeken zijn te vinden in mijn.imhnederland.nl. Je kan een gratis account krijgen door je aan te melden voor het pakket starten met IMH

 Wat leuk dat je jouw eigen netwerk wil starten. We denken graag met je mee, zodat je niet alles opnieuw hoeft uit te zoeken. Mail ons gerust voor een afspraak en we denken vrijblijvend mee. Je mail mag naar info@imhnederland.nl en als je kort je idee schets, kunnen we alvast wat voorbereiden. 

Indien je een vraag hebt die er niet tussenstaat, kan je contact opnemen met ons via info@imhnederland.nl

Meest gestelde vragen t.a.v. ons cursusaanbod

Een deel van onze cursussen wordt blended georganiseerd. Dat betekent dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen online en offline. We verzorgen een deel van de scholing in een online leeromgeving, waar lesstof klaar staan, waar je elkaar kan ontmoeten en via zelfstudie aan de slag kan EN we zorgen dat je daarnaast altijd live trainingsmomenten hebt als groep. Die live trainingsmomenten kunnen zowel online als in een klaslokaal (fysiek) zijn. In de beschrijving van iedere cursus staat altijd precies hoe de scholing opgebouwd is. 

Het is de moeite waard om met ons te overleggen (mail naar leren@imhnederland.nl) of je korte cursus toegang geeft tot onze Praktische Vaardigheidscursussen of Verdiepingscursus. Bekijk onze leren pagina voor een overzicht van onze actuele cursussen.

De blended basiscursus IMH van IMH Nederland is een uitgebreide basis opleiding die ongeveer een half jaar duurt en bestaat uit 55 uur. Het geeft geen toegang tot de vervolgopleiding IMH consulent of IMH specialist bij andere aanbieders. Na het volgen van de blended basiscursus ben je opgeleid tot Infant Family Associate. 

We hebben bij IMH Nederland de opleidingsroute basiscursus en verdiepingscursus . De verdiepingscursus leidt op tot Infant Family Practitioner. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op via leren@imhnederland.nl.

Er is ook een introductiecursus. Die legt de principes van Infant Mental Health uit, maar is minder uitgebreid. Het oefenen met praktische vaardigheden kun je na de introductiecursus aanvullen met specifieke vaardigheidscursussen. 

De opleidingsroute Basiscursus en Verdiepingscursus leidt op tot Infant Family Practitioner. We bieden je een vervolg met alles wat je nodig hebt om uit de voeten te kunnen in de 1e lijn, 2e lijn, jeugdhulpverlening en/of in de gezinsbehandeling náast andere professionals, die werken vanuit de Infant Mental Health Visie. We gaan hierbij uit van een systemische visie die alle perspectieven bij een hulpvraag meeneemt: het kind, de ouders, de zorgverleners én het netwerk eromheen.

We verbinden de IMH visie met bestaande referentiekaders. In deze Verdiepingscursus is dit nadrukkelijk het Cognitief Gedragstherapeutische Referentiekader. Na afloop heb je een aantal concrete methodieken waar je mee kunt werken, passend bij jouw werkveld.

Heb je hierin interesse, bekijk dan onze actuele cursussen op onze leren pagina of laat het ons weten via leren@imhnederland.nl

Het is helaas niet mogelijk om met de basiscursus vrijstellingen te krijgen voor IMH routes bij andere opleiders. Heb je een basiscursus bij een andere opleidingsinstelling gevolgd met een vergelijkbaar aantal uur, dan ben je uiteraard welkom om bij IMH Nederland deel te nemen aan de Verdiepingscursus.

Bij de inrichting van ons onderwijs sluiten we aan bij de kaders die afgelopen decennia ontwikkelt zijn bij diverse partners van de WAIMH, namelijk:

  • de AIMH Michigan beschrijft een viertal taakdifferentiaties passend bij even zo veel Infant Mental Health registraties. Deze taak differentiaties worden gehanteerd in 32 staten van de Verenigde Staten en is overgenomen door andere internationale partners van de WAIMH.
  • Het competentieprofiel van AIMH United Kingdom met 7 kerncompetenties op de domeinen. Onze onderwijsprogramma’s volgen dit uitgewerkte competentiemodel. In 2022 zal de UK hier verder invulling gaan geven met een Self Assessment van professionals in een eigen portfolio. IMH Nederland zal deze ontwikkeling op de voet volgen.
  • De AIMH Australië voorziet in de titel Infant Family Practioner.

Op basis van deze modellen is er voor gekozen dat de Basis – en Verdiepingscursus bij IMH Nederland opleidt tot Infant Family Practitioner. 

Je hebt elders in het land al een opleiding gehad in de gedragstherapie, bijvoorbeeld tot gedragstherapeut of gedragstherapeutisch medewerker, en je wilt je nu specialiseren in jonge kinderen? Welkom in onze basis en verdiepingscursus!
We zijn bezig om nascholingspunten bij de VGCt aan te vragen, voor de Verdiepingscursus IMH zodat je met onze cursus direct goed op weg bent voor je herregistratie in het register van de VGCt.

We werken samen met diverse opleidingsinstituten op dit terrein. Je kunt je verder oriënteren op de complete opleiding tot gedragstherapeut of gedragstherapeutische werker bij King Nascholing en Psy Zo! Onderwijs.
Een specifieke vervolgcursus Gedragstherapie met accent op het jonge kind is van drs. Manon Mostert, ook docent bij IMH Nederland, en wordt aangeboden bij King Nascholing

Bij IMH Nederland willen we nadrukkelijk integratief werken, dat betekent dat allerlei therapeutische stromingen een plek krijgen in het cursusaanbod. De professional combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.

Je hebt elders in het land al een basisopleiding gehad in de systeemtherapie, bijvoorbeeld tot systeemtherapeut of systemisch werker, en je wilt je nu specialiseren in jonge kinderen? Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten. We zijn bezig om achter de schermen te werken aan systemische vervolgcursus(sen) én nascholingscursussen gericht op IMH, conform de eisen van de NVRG. Heb je hierin interesse laat het ons weten via leren@imhnederland.nl

We werken samen met diverse opleidingsinstituten op dit terrein. Je kunt je verder oriënteren op de complete opleiding tot systeemtherapeut of systemisch werker bij ISP & Meer van Anna van der Meer en Psy Zo! Onderwijsvan Jiska Weijermans. 
Je bent natuurlijk sowieso welkom in onze basis en verdiepingscursus IMH! We zijn bezig om nascholingspunten bij de NVRG aan te vragen, zodat je met onze cursus direct goed op weg bent voor je herregistratie in het register van de NVRG.

Bij IMH Nederland willen we nadrukkelijk integratief werken, dat betekent dat allerlei therapeutische stromingen een plek krijgen in het cursusaanbod. De professional combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn. 

Wij vinden het belangrijk dat professionals de theorie over Infant Mental Health goed kunnen toepassen binnen de praktijk. Daarom gaan we er vanuit dat professionals die zich bij ons inschrijven voor deze cursussen minimaal 8 uur per week werken met aanstaande ouders en/of gezinnen met jonge kinderen. Voldoe je hier helemaal niet aan, dan is het helaas niet mogelijk om je nu bij ons in te schrijven voor de introductie- of basiscursus.

Mogelijk kun je binnen je organisatie afstemmen dat je gedurende de opleiding wat casuïstiek meedraait met een collega die gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar ziet. 

Lukt het qua werkplek (nog) niet? En wil je wel met de IMH-visie aan de slag? Dan is de IMH e-learning wat voor jou. 

Je kunt je aanmelden op de pagina van leren. Bij elke cursus staat er rechts de knop ‘aanmelden’. Indien je deze niet kunt vinden, kun je contact opnemen met leren@imhnederland.nl voor je aanmelding.

Indien je een vraag hebt over scholing, die hier niet tussenstaat, kun je contact opnemen met ons via leren@imhnederland.nl. Voor overige vragen kun je mailen naar info@imhnederland.nl

Wist je dat we ook geregeld live sessies organiseren op Instagram, waarin we onder andere in gesprek gaan met docenten en over het aanbod leren bij IMH Nederland. Hier worden tevens vragen beantwoord van mensen die de live volgen. Bekijk de lives terug via het Instagram kanaal van IMHNederland bij IGTV.

Antwoorden voor cursusdeelnemers

Bij IMH Nederland willen we graag de leerdoelen van cursisten goed monitoren, omdat dit het leren sterk bevordert. In het geval van meer docenten krijg je daarom bij de start van de cursus een mentordocent toegewezen. Gedurende de opleiding zal deze je ontwikkeling intensiever volgen, je opdrachten nakijken en je feedback geven tijdens live oefensituaties.

Aanvullende literatuur staat voor je klaar in de online leeromgeving. 

Wellicht kun je de gebruik maken van eerdere casussen of is er een ander manier waarop je met de opdracht bezig kan. Je mentordocent denkt daarbij met je mee. 

We raden je aan om dit af te stemmen met je mentordocent. Eventueel is het op te lossen met een inhaalopdracht of het bijwonen van een dag(deel) bij een andere cursus. Wordt er (te) veel gemist, dan volgt een gesprek over een alternatief. 

Tijdens de laatste lesdag hoor je van je mentordocent of je een voldoende hebt voor het schriftelijke deel van je eindopdracht. Je hoort ter plekke ook of je hebt voldaan aan de gepresenteerde eindopdracht.

Je krijgt altijd een tweede kans om je opdracht in te leveren. Neem hierover contact op met  je mentordocent. Zonder eindopdracht kan er geen accreditatie of certificaat worden toegekend.

In het geval van onvrede over je beoordeling is het goed om rechtstreeks contact op te nemen met je mentordocent. Komen jullie er samen niet uit dan kun je consult vragen bij de coördinerend docent om in gesprek te komen over het verschil van inzicht.

Je kunt in de online leeromgeving je certificaat downloaden als je voldoet aan de eisen. IMH Nederland voert de punten op bij jouw beroepsvereniging als je je nummer bij ons hebt kenbaar gemaakt. Daarna informeert je beroepsvereniging je hier zelf over, indien de accreditatie is bijgeschreven. Dit gaat niet via ons. Sommige beroepsverenigingen nemen deel aan PE-online. Daar kun je zelf inzage krijgen in je dossier. Als de scholing bij ons niet geaccrediteerd is, kun je je certificaat zelf inleveren bij je beroepsvereniging en overleggen of je alsnog punten geaccrediteerd kunt krijgen. 

Je kunt altijd contact met ons opnemen om te overleggen of we in jou geval een accreditatie aanvragen. Als er meerdere mensen met dezelfde discipline of professie deelnemen aan de cursus, willen we ons indien mogelijk hiervoor inzetten. De andere route is dat je bij je beroepsvereniging op basis van je certificaat zelf accreditatie aanvraagt.  

Als je ziek bent, kun je het beste via de online leeromgeving van IMH Nederland een mailtje sturen naar je docent. 

Ben je dezelfde dag van de cursus ziek geworden en je docent mailt niet terug, dan kan het zijn dat die de les al aan het voorbereiden is en je berichtje niet ziet. Je zal dan in de looop van de dag een bericht terug krijgen. 

Indien je ziek bent, zal je een vervangende opdracht krijgen. Nadat je herstelt ben kan je met je mentordocent afspreken hoe je die gaat invullen. 

Indien je een vraag hebt over scholing, die hier niet tussenstaat, kun je contact opnemen met ons via leren@imhnederland.nl