Incompany IMH-scholing

Ons cursusaanbod leent zich goed voor incompany scholen. Dat betekent dat we ons aanbod ook in company kunnen aanbieden. We kijken daarbij altijd breed mee op welke wijze Infant Mental Health binnen je organisatie uitgerold kan worden. Heb je interesse in ons incompany aanbod? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs. We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar op 085 – 1300 436

Deze organisaties gingen je voor

Basiscursus Infant Mental Health

De basiscursus Infant Mental Health tot Infant Family Associate zorgt voor een stevige IMH-fundering bouwen in je organisatie. Professionals worden getraind in het brede IMH-referentiekader, krijgen praktische tools om de vertaalslag naar de praktijk te maken en leren reflecteren op hun eigen handelen. 

Aansluitend op de basiscursus (60 uur) kun je kiezen voor de verdiepingscursus (160 uur) voor de opleidingsroute tot Infant Family Practitioner. De cursus heeft als doel om de professionals een uitgebreide basis mee te geven van werken en denken vanuit de Infant Mental Health en praktische (behandel)vaardigheden te oefenen. Werken vanuit meerdere perspectieven, een integrale kijk krijgen op ontwikkelingsproblematiek en groeikansen, reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn belangrijke kernwaarden die terugkomen in de cursus. Tijdens de verdiepingscursus krijgen ze specifieke interventiemodules aangereikt, die ze direct kunnen toepassen in het dagelijks werk. 

Introductiecursus Infant Mental Health

De introductiecursus IMH tot Infant Family Helper heeft als doel om intern afdelingen en teams met elkaar te verbinden, dezelfde uitgangspunten te hanteren en een opmaat te maken voor een integrale uitrol van de IMH-visie in de organisatie. We nemen professionals in 15 uur mee langs de Infant Mental Health Visie en het risico – en protectieve factorenmodel

Aansluitend op de introductiecursus (15 uur) kan er gekozen worden voor praktische vaardigheidscursussen (ca. 12 uur), om praktische vaardigheden te oefenen die passen bij jullie setting. De training zorgt voor verbinding onderling en geeft inzicht over de noodzaak om als organisatie integraal te handelen. Het is een praktisch opleidingstraject, waarbij professionals leren om de Infant Mental Health-visie in de organisatie verder uit te rollen en dit toe te passen bij de specifieke doelgroep van jullie organisatie.

pexels-photo-4621191.jpeg

IMH in de kinderopvang & onderwijs​

In deze blended cursus krijg je de basisprincipes van Infant Mental Health uitgelegd. Je krijgt informatie over de ontwikkeling van gedrag van baby’s en jonge kinderen en de samenhang tussen gedrag op de groep en interactiepatronen die thuis tussen ouder – en kind plaats vinden. De cursus bedraagt 15 uur.

IMH Nederland zet zich er voor in dat ook binnen de kinderopvang met het gedachtegoed Infant Mental Health gewerkt wordt. Hoe kunnen leidsters de gezonde ontwikkeling van het kind en het gezin ondersteunen? Hoe kunnen zij er zijn om stress bij het kind en het gezin te voorkomen? Wat wil je uitstralen naar ouders en hoe verbind je de thuissituatie met de ontwikkeling van het kind binnen de groep?

Kennismakingswebinar Infant Mental Health

Wil je een grote groep professionals laten scholen, maar ben je niet op zoek naar een uitgebreide scholing?

IMH Nederland bied een kennismakingswebinar aan van circa 2 uur (+ 20 minuten voorbereiding) met als doel om kort kennis te maken met de Infant Mental Health principes en daardoor meer dezelfde taal te leren spreken binnen je organisatie.

Kennismakingswebinar IMH

Incompany IMH-scholing

[qsm quiz=1]