Klachtenprocedure

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met jouw gegevens.

Feedback of ontevreden? Of wil je een klacht indienen?

Als IMH Nederland doen wij er alles aan om onze gebruikers, leden en cursisten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar waar gewerkt wordt, kunnen helaas ook fouten worden gemaakt. We krijgen graag feedback, zodat we daar van kunnen leren. 

Heb jij een dienst, scholingsmodule of cursus bij ons afgenomen en ben jij daar ontevreden over? Dat willen we natuurlijk graag zo snel mogelijk oplossen. Dit kan over het algemeen met een goed gesprek. Wij adviseren je daarom om contact op te nemen voor telefonisch overleg over de klacht of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht na een gesprek niet is opgelost, of als de klacht zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, dan kun je een formele schriftelijke klacht indienen. Je kan hiervoor gebruik maken van het klachtformulier onderaan deze pagina. Meer informatie over onze klachtenafhandeling? Lees dan onze klachtenprocedure via onderstaande knop.

Bezwaar

Ben je het na ons overleg, niet eens met ons genomen besluit? Of ben je het niet eens met de voorgestelde oplossing?

Dan kun jij je richten tot een onafhankelijke derde, te weten Mevr. J. Knappe, directeur-eigenaar van Proparents B.V. te Amsterdam-Duivendrecht. In onze klachtenprocedure staat beschreven hoe je contact met Mevr. J. Knappe kan opnemen. 

Wij streven er naar om binnen vier weken na ontvangst van jouw bezwaar een besluit te nemen. Als dit niet mogelijk is, stellen we je hiervan schriftelijk op de hoogte en informeren we je over de termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen. 

Naast bovenstaande procedure kun jij je ook tot de burgerlijke rechter richten.

Klachtenformulier