Opleidingsroutes voor professionals werkzaam binnen IMH netwerkzorg

Vele verschillende beroepsgroepen hebben een rol bij de ondersteuning van zwangeren en gezinnen met baby’s en/of jonge kinderen. Ieder heeft hierin een andere rol. Om die rollen en taken binnen de netwerkzorg meer handen en voeten te geven, heeft IMH Nederland een systeem uitgeschreven, die gekoppeld is aan de IMH opleidingsroutes die in Nederland zijn. In dit blog lees je meer over de achtergronden van dit systeem.
Artikel Shapiro 1987

In Michigan is in de jaren ’70 voor het eerst een trainingsprogramma opgezet, waarin professionals met verschillende achtergronden (social work, psychologie, verpleegkundige en counseling) IMH-vaardigheden leerden om in hun eigen regio meer IMH-zorg van de grond te krijgen. Het werk van Fraiberg en collega’s, zoals Adelson, Weatherston en anderen is de basis van wat later het Michigan Endorsement Model wordt (Weatherston, Kaplan-Estrin &  Goldberg, 2009). Dit is een samenhangend systeem van training, supervisie en intervisie. In de evaluatie bleek dat die gedeelde visie helpend is om binnen je eigen werksetting en de gemeenschap, vertrouwen te krijgen voor vernieuwing en verbetering van zorg aan gezinnen met baby’s.

Verschillende competenties, vaardigheden en kwaliteiten zijn nodig in een netwerk

Binnen een netwerk worden verschillende professionals zichtbaar; sommige professionals binnen het netwerk zijn gericht op screening, anderen op beleid en verbinding en sommigen zijn expert in intensieve psychotherapie. Dit wordt ons ook duidelijk als we in Nederland de samenwerkingen rondom gezinnen met jonge kinderen willen bevorderen. Tot voor kort kende Nederland echter alleen de opleidingsroute tot IMH-specialist. In 2016 kwam daar de route tot IMH-consulent bij. Maar kijkend naar internationale ontwikkelingen, is er in de netwerkzorg meer diversiteit nodig.

Opleidingsroutes om kwaliteit in een netwerk te bevorderen

IMH Nederland heeft daarbij gekozen om naar systematiek te kijken, die wereldwijd al gebruikt worden. Bij de inrichting van de opleidingsroutes van IMH Nederland sluiten we dan aan bij de kaders die afgelopen decennia ontwikkeld zijn bij diverse partners van de WAIMH, namelijk het Engelse systeem en het Australische systeem. Wij vinden het daarbij belangrijk dat een opleidingsroute gedegen is opgebouwd, goed aansluit bij het Nederlandse zorgstelsel en waarbij we kunnen uitleggen voor welke kennis en competenties je wordt opgeleid. Op basis van deze systematiek heeft IMH Nederland 3 aanvullende opleidingsroutes beschreven,  naast de reeds bestaande route tot IMH-consulent en IMH-specialist. Deze routes zijn de route tot Infant Family HelperInfant Family Associate en Infant Family Practitioner.  

5 opleidingsroutes voor deelname IMH netwerkzorg

1. Infant Family Helper

Met minimaal 15 uur IMH scholing en een opleidingsachtergrond binnen de overzichtskaart netwerkzorg kun je je opleiden tot Infant Family Helper. IMH Nederland heeft daarbij specifieke combinaties, die aansluiten bij de specialismen binnen de netwerkzorg (zoals onrustige baby en peripartum hulpverlening). Eén van de combinaties is bijvoorbeeld om een e-learning IMH te volgen en dit aan te vullen met een trainingsdag. Ook het volgen van een introductiecursus laat je direct voldoen aan de voorwaarden voor Infant Family Helper. Voor de Infant Family Helper staat signalering en gezondheidsbevordering centraal

Overzichtskaart netwerkzorg
Specialisaties IMH netwerkzorg

2. Infant Family Associate

Volg je minimaal 30 uur aan IMH – scholing, heb je een opleidingsachtergrond binnen de overzichtskaart netwerkzorg, ben je geregistreerd bij een beroepsvereniging en werkzaam met jonge kinderen en hun gezin, dan ben je opgeleid tot Infant Family Associate. Met onze IMH basiscursus voldoe je aan de scholingseis. Het doel van deze basiscursus is om professionals kennis te laten maken met de basisprincipes van Infant Mental Health en hoe je dit gedachtegoed kan toepassen in de (klinische) praktijk. In deze cursus, met recente empirische kennis, leren professionals werken en denken vanuit de Infant Mental Health, een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de hulpverleners én het netwerk hier omheen. Voor de Infant Family Associate staat naast signalering, ook vroege en korte interventies centraal

Aan de rol als netwerkverbinder binnen een IMH netwerk, wordt de eis gesteld om minimaal opgeleid te zijn tot Infant Family Associate.

3. Infant Family Practitioner

De Basis – en Verdiepingscursus bij IMH Nederland leidt op tot Infant Family Practitioner. We bieden in deze scholing alles wat je nodig hebt om uit de voeten te kunnen in de 1e lijn, 2e lijn, jeugdhulpverlening en/of in de gezinsbehandeling náast andere professionals, die werken vanuit de Infant Mental Health Visie. We gaan hierbij uit van een systemische visie die alle perspectieven bij een hulpvraag meeneemt: het kind, de ouders, de zorgverleners én het netwerk eromheen. We verbinden de IMH visie met de bestaande referentiekaders.

Als Infant Family Practitioner leer je een aantal concrete methodieken en interventies waar je mee kunt werken, passend bij jouw werkveld. Voor de Infant Family Pracitioner geldt dat naast signalering, vroege en korte interventies ook herstel, terugvalpreventie en langdurige zorg centraal kan staan

Infant Family Practitioner

4. IMH consulent en IMH-specialist

Binnen de netwerkzorg hebben de opleidingsroutes tot IMH-consulent en IMH-specialist ook hun plek. Deze opleidingsroutes worden niet aangeboden vanuit IMH Nederland. Maar hiertoe opgeleide zorgprofessionals zijn essentieel voor goedlopende IMH netwerken en worden dan ook van harte uitgenodigd om te participeren in de IMH netwerkzorg.  

Meedoen met netwerkzorg?

Mee doen met netwerkzorg? Maak gebruik van de tools die al door ons ontwikkeld zijn. Aanmelden kan hier

Opleidingsroutes voor professionals werkzaam binnen IMH netwerkzorg

[qsm quiz=1]