Veiligheid en bescherming

Eind 2022 is er gestart met het opzetten van het netwerk voor Veiligheid en Bescherming. Samenwerken voor het jonge kind, resulteert in betere zorg en maakt het werken met gezinnen met ongeboren en jonge kinderen effectiever.

Passende ondersteuning voor het gezinnen met jonge kind(eren)

8 november 2022 is de eerste bijeenkomst voor Veiligheid en Bescherming geweest. Bekijk hieronder de video of sheets terug.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies zodat we met je mee kunnen denken? Neem dan contact met ons op via info@cayo.care

Jonge kind netwerk Cayo Care

Trauma Informed Care & Trauma Sensitieve zorg

Denken en werken met een traumabril op, helpt de zorg voor kwetsbare gezinnen te verbeteren. Het sluit erg aan bij de gedachte om oog te hebben voor hetgeen niet altijd direct zichtbaar is, maar wel aanwezig is. 

Lees meer over de meerwaarde van Trauma Informed Care of kijk op onze webpagina trauma informed care voor meer materialen

Bekijk de webpagina trauma informed care voor meer materialen

Lees meer over de meerwaarde van Trauma Informed Care.